Zapraszamy na bezpłatne zajęcia:

Doradztwo zawodowe
Uczestnicy zdobywają podstawowej wiedzy na temat różnych zawodów, branż zawodowych oraz możliwości edukacyjnych. Poznają własne talenty i możliwości, mocne strony i atuty. Warsztaty mogą pomóc uczniom w podejmowaniu decyzji związanych z wyborem szkoły – dalszej edukacji oraz w poznaniu świata zawodów, branż zawodowych, wymagań.

więcej

Warsztaty bębniarskie
Nauka gry na bębnach afrykańskich prowadzona przez doświadczonego muzyka zajmującego się graniem i prowadzeniem warsztatów już od wielu lat. Zajęcia maja na celu zapoznanie potencjalnych uczestników warsztatów z historią bębnów i gry na nich, technikami gry na bębnach, możliwościami jakie daje opanowanie gry. Cel to także zainteresowanie bębnami ludzi młodych, pobudzenie pasji, odkrycie talentu. Wartością dodaną będzie nauka zdrowych interakcji z innymi uczestnikami zajęć.

więcej

Warsztaty "Cudawianki Recyklanki"
Wykonywanie pod okiem  instruktora własnych prac plastycznych. Cele to: rozwijanie twórczej wyobraźni dziecka, rozwijanie świadomości i twórczych nawyków dotyczących ochrony przyrody poprzez wtórne wykorzystanie przedmiotów związanych z życiem codziennym, rozwijanie świadomości i znaczenia zagadnień związanych z odzyskiem i przetwarzaniem odpadów, rozwijanie umiejętności wyrażania siebie poprzez sztukę, rozwijanie umiejętności manualnych, rozwijanie umiejętności komunikacji i pracy w grupie.

więcej

Warsztaty rękodzieła "Filc-Art"
Wykonywanie pod okiem profesjonalnego instruktora-artysty plastyka - własnych prac plastycznych z filcu. Cele zajęć to: nauka technik artystycznych, pobudzenie wyobraźni uczestników, ukazanie możliwości, pobudzenie pasji i pomoc w odkryciu talentu.

więcej

Warsztaty ceramiczno-plastyczne
Wykonywanie pod okiem profesjonalnego instruktora, artysty plastyka własnych prac z gliny. Cele to: nauka technik ceramicznych, pobudzenie wyobraźni uczestników, ukazanie możliwości, pobudzenie pasji i pomoc w odkryciu talentu. Uczestnicy warsztatów po wykonaniu prac będą mogą zabrać ze sobą swoje prace do domu lub pozostawić instruktorowi do wypalenia w specjalnym piecu i odebrać na kolejnym spotkaniu.

więcej

Warsztaty "Sztuka Wyobraźni"
Zajęcia prowadzone będą metodą warsztatową, przez artystę-plastyka z doświadczeniem w malowaniu obrazów. Cel zajęć to: rozwój kreatywności, odkrywanie własnych talentów, nauka różnorodnych technik malarskich i plastycznych, poznawanie historii sztuki.

więcej

Warsztaty gitarowe
Nauka gry na gitarze akustycznej, elektrycznej i basowej prowadzona przez doświadczonego muzyka zajmującego się graniem i prowadzeniem warsztatów już od wielu lat. Zajęcia maja na celu zapoznanie potencjalnych uczestników warsztatów z historią instrumentów i gry na nich, technikami gry na tych instrumentach, możliwościami jakie daje opanowanie gry. Cel to także zainteresowanie grą na gitarze ludzi młodych, pobudzenie pasji, odkrycie talentu.

więcej

Warsztaty tańca HIP HOP
Nauka tańca nowoczesnego pod okiem profesjonalnego instruktora, doświadczonego tancerza. Cele to: poprawa kondycji fizycznej, poznanie swoich możliwości, pobudzenie pasji i pomoc w odkryciu talentu. Wartością dodaną będzie nauka zdrowych interakcji z innymi uczestnikami zajęć.

więcej

Warsztaty profilaktyczne
Realizacja programu profilaktyki uniwersalnej w zakresie uzależnień wśród uczestników zadania w formie autorskiego programu profilaktycznego, adresowanego do młodzieży wrocławskich szkół, wykorzystującego formy warsztatowe i przekaz multimedialny. Program ma na celu przeciwdziałanie inicjacji w zakresie różnych zachowań ryzykownych wśród młodzieży szkolnej poprzez dostarczenie odpowiedniej informacji oraz wzmacnianie czynników chroniących i redukcję czynników ryzyka.

więcej