Profilaktyka uzależnień

Klubowe Centrum Miejscówka od 2015 roku prowadzi audycje poruszające problemy społeczne m.in.: zagrożenie uzależnieniem od narkotyków, papierosów, alkoholu, przemoc w szkole i rodzinie bezpieczeństwo dzieci; nieumiejętność spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież oraz brak autorytetów. Dzieci i młodzież, często pozostawione same sobie przez zapracowanych rodziców, wzorce zachowań czerpią od rówieśników, bohaterów filmów i gier komputerowych – nie zawsze wychodzi im to na zdrowie.

Dla większości młodych ludzi wolność i niezależność to jedne z ważniejszych wartości. Pod pozorem uzyskania tych wartości rówieśnicy, a także osoby zajmujące się działalnością przestępczą oraz artyści, którzy są idolami młodych świadomie lub nieświadomie zapraszają młodych ludzi  w miejsca niebezpieczne.

Każdy niezależnie od wieku i statusu społecznego chce być akceptowany i lubiany przez innych – wielu młodych ludzi wiele zrobi nawet wbrew sobie, żeby ci na którym mu zależy byli z niego zadowoleni.

Zdarza się że dzieci i młodzież w swojej niewinności, a zarazem naiwności są wykorzystywani przez innych. W coraz młodszym wieku przechodzą inicjację alkoholową i nikotynową. Szukając wartości znajdują narkotyki, przemoc i rozwiązłość, które w rzeczywistości nie dają im tego, co obiecują.

Zadaniem naszych audycji jest m.in.: pokazanie alternatywy dla eksperymentowania z używkami; przygotowanie młodych ludzi na różne niebezpieczne sytuacje związane m.in. z inicjacją narkotykową, wykształcenie postawy ostrożności i ograniczonego zaufania do ludzi proponujących nowe doświadczenia, ukazanie zagrożeń i nauczenie ich rozpoznawania, wyposażenie młodych ludzi w umiejętność dokonywania właściwych wyborów w sytuacjach, w których przez złe decyzje mogą stracić wiele, a nawet wszystko.

W czasie audycji wykorzystywane są: multimedia – filmy, komiks, blog, prezentacje multimedialne, dramy – aktywizowanie młodzieży, scenki, teatrzyk, piosenki, miniwykłady – przekazane w jasny sposób najważniejsze informacje na temat problemu, warsztaty – zajęcia w grupach aktywizujące młodzież, prowadzące do samodzielnego wysuwania tez, dowodów, stawiania pytań, świadectwa osób, które wyszły z uzależnienia, pracujące z uzależnionymi (nagrania wywiadów) itp.

Oczekiwane efekty to: uzyskanie przez uczestników wiedzy na temat uzależnienia i innych niebezpieczeństw, pozyskanie wstępnych umiejętności rozpoznawania problemu i radzenia sobie z nim., zmiana postawy (poprzez rozwianie mitów o środkach uzależniających – narkotykach, nikotynie, alkoholu i pozornej wolności jaka dają), umiejętność spojrzenia na problem przemocy z innej perspektywy np. pozycji ofiary, nabrania nawyków nie pozostawania obojętnym na los innych: ofiary przemocy, osoby eksperymentujące ze środkami uzależniającymi, umiejętność szukania pomocy u dorosłych, specjalistów oraz wiedza na temat miejsc, gdzie tej pomocy szukać należy.

Zajęcia przeznaczony dla grup/klas do 20 osób w wieku od 12 do 19/26 lat.

Skip to content